Uppfyller din hiss dagens krav?

Sedan hissen uppfanns har både tekniken och säkerheten gått mycket snabbt framåt. Varje år kommer det nya regelverk som gör passagerarna säkrare och även de som arbetar med hissen. Beroende på hur gammal hissen är, finns det stor risk att hissen inte uppfyller dagens krav. Men vad innebär det att äga en hiss som inte uppfyller dagens krav?

Hissen uppfyller inte dagens krav

I de allra flesta fallen gäller inte nya krav för hissar som redan är byggda. Det är inte rimligt att ställa krav på äldre hissar som innebär att man måste göra stora ändringar på hissen.

Detta gäller dock inte alltid, utan det har hänt att man anser att vissa brister innebär en såpass stor risk att detta måste åtgärdas även på äldre hissar.

Korgdörr i även gamla hissar

Det bästa exemplet är korgdörrar. 2007 bestämdes det att alla hissar i offentliga miljöer skulle ha skydd för att klämma sig i form av dörrar i hisskorgen.

Samma krav gäller även hissar i bostadsmiljö vid renovering. Vid just renovering kan det vara fler krav som måste uppfyllas som idag inte nödvändigtvis behöver vara uppfyllt.