Vad innebär en besiktningsanmärkning?

Alla hissar måste genomgå besiktning varje år. Detta gäller nya som gamla hissar och det finns inga undantag. Besiktningen utförs av ett ackrediterat besiktningsorgan och i normala fall sker detta per automatik, så länge det finns ett avtal mellan den som utför besiktningen och hissägaren. Det finns olika allvarlighetsgrad på olika typer av anmärkning, där man i de värsta fallen måste stänga av hissen.

Vad händer vid en anmärkning?

Det finns två typer av besiktningsanmärkningar, brist eller allvarlig brist. Om hissen har fått en anmärkning av typen allvarlig brist, måste hissen stängas av och får inte användas innan anmärkningen är godkänd av besiktningsman. Exempel på allvarlig brist är om nödtelefonen är ur funktion, eller om det finns trådbrott på bärlinorna. Vilken typ av allvarlighetsgrad som gäller för anmärkningarna, framkommer tydligt på besiktningsprotokollet.

Allvarliga brister måste alltså åtgärdas så snart som möjligt, och hissen måste ombesiktigas för att godkännas. Mindre brister måste åtgärdas inom 30 dagar, men kollas först vid nästa besiktning.

Endast säkerheten kollas vid besiktning

Viktigt att tänka på är att en besiktning endast går igenom säkerheten på hissen. Att en hiss är nybesiktigad och godkänd behöver alltså inte betyda att hissen är i gott skick.

Vid besiktningen går man noga igenom alla viktiga säkerhetsfunktioner, som tex nödstopp, klämskydd eller att bärlinor är i gott skick. Medans andra saker som tex elektronik som inte är kritiskt för hissen säkerhet, men som är kritiskt för hissens funktion, inte testas.

För att få en bra koll på hissen status behöver man utföra en noggrannare genomgång av hissens alla delar.